Корпоративне право

 • Супровід створення оптимальної структури ведення бізнесу в Україні

«Такс Терра» пропонує широкий спектр послуг – від заснування компанії в Україні до реструктуризації міжнародної групи компаній.

Даний напрямок спрямований на розробку, аналіз та вибір найбільш оптимальної організаційно-правової форми та структури для ведення бізнесу, з урахуванням виду бізнесу, його цілей та можливостей.

«Такс Терра» пропонує клієнтам наступні послуги:

 • Розробку системи корпоративного управління з метою захисту прав власників бізнесу;
 • Розробку установчих документів компанії в Україні із урахуванням цілей і специфіки її діяльності;
 • Вибір оптимальної системи оподаткування (загальна чи спрощена система відповідно до вимог чинного законодавства України);
 • Юридична експертиза і надання консультацій щодо реструктуризації вже існуючої корпоративної структури (внесення змін до статутних документів, зміну розміру статутного капіталу, найменування, місцезнаходження, переобрання органів управління, відкриття і закриття філій та представництв);
 • Супровід створення та реєстрації юридичних осіб: акціонерних товариства, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів, холдингів, громадських та благодійних організацій, та ін.).
 • Ліквідація юридичних осіб: акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів, холдингів, громадських та благодійних організацій.
 • Супровід проведення зборів учасників з подальшим внесенням змін до статутних документів та державної реєстрації змін

Процес проведення чергових та позачергових зборів учасників, порядок його проведення, представництво на таких зборах вимагає належного юридичного контролю. Неналежне ведення протоколу зборів, не включення до реєстру учасників зборів та інші порушення у подальшому приводять до ризиків корпоративних спорів, укладення невигідних для компанії угод, рейдерських захоплень.

«Такс Терра» здійснює юридичний аналіз, а також складання та внесення змін до статутних документів компанії з метою найшвидшого та найоптимальнішого реагування на зміни законодавства та інтереси власників компанії.

 • Документальний та організаційний супровід процедур реорганізації, ліквідації, банкрутства підприємства

Процес реструктуризації відбувається шляхом приєднання, поділу, виділу або злиття. Також може здійснюватися цілий ряд реорганізаційних заходів з метою виведення компанії з кризової ситуації і подальшого розвитку бізнесу.

Реструктуризація бізнесу може включати в себе вдосконалення системи управління, фінансово-економічної політики, операційної діяльності, системи маркетингу та менеджменту. Даний процес здійснюється шляхом:

 • Юридичного аналізу процедури реорганізації;
 • Аналізу і розробки моделей приєднання, поділу, виділу або злиття бізнесу, розробка оптимальних моделей та аналіз всіх можливих ризиків у процесі їх реалізації;
 • Юридичний супровід обговорення та укладення договорів та інших необхідних документів із приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств.

У випадку банкрутства компанії, з метою забезпечення її інтересів та збереження хороших договірних відносин та її репутації, дана процедура здійснюється шляхом надання юридичного супроводуд процедури банкрутства компанії (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація).

 • Розробка стратегії захисту власників бізнесу

Стратегію захисту бізнесу юридична фірма «Такс Терра» пропонує здійснювати із врахуванням усіх законних методів. Найпоширенішою формою корпоративних війн є одночасне відкриття «двох фронтів» - незаконні дії проти компанії та проти власника. Саме тому, доцільною є розробка моделі захисту бізнесу від кримінального, податкового та господарсько-цивільного переслідування. Розробка моделей захисту включає в себе аналіз змін в законодавстві, належного контролю над компанією, входження та виходу із бізнесу, неструктурованості активів, належності договірної роботи та ведення документації.

Захист бізнесу юридчна фірма здійснює шляхом аналізу та реалізації можливостей:

 • Обмеження номінального власника активу вчиняти відносно активів певні дії (відчуження, обтяження й т.п.), чи мінімізації ризиків таких дій;
 • Контролю ключових документів;
 • Мінімізація спадкових, сімейних ризиків номінального власника;
 • Захист від рейдерських захоплень та протиправних дій органів державної влади.
Read more...

Захист інтелектуальної власності

В Україні все більшого поширення набуває діяльність у сфері прав інтелектуальної власності, що набуло вирішального значення для успіху в бізнесі.

Юридична фірма «Такс Терра» пропонує наступні види послуг у сфері прав інтелектуальної власності:

 • Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності (знаки на товари та послуги (торгові марки), винаходи, корисні моделі);
 • Зіставлення, перевірка та консультування з приводу договорів про розпорядження майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, оскільки дані договори потребують спеціальних підходів та знань;
 • Формування статутного капіталу з елементами об’єктів прав інтелектуальної власності;
 • Стратегії захисту об’єктів інтелектуальної власності;
 • Консультації з питань недобросовісної конкуренції;
 • Конфіденційна інформація та захист персональних даних;
 • Консультації з питань охорони авторських і суміжних прав, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та інших об'єктів інтелектуальної власності.
Read more...

Оподаткування

 • Оцінка та аналіз міжнародного бізнесу, місцевих українських і міжнародних проектів, інвест-моделей, угод про спільну діяльність моделі податкового планування

Бізнес-середовище постійно перебуває в пошуку нових шляхів розвитку, як у середині країни, так і закордоном, включаючи залучення нових джерел інвестування і розробку нових моделей оподаткування. Міжнародний бізнес використовує вигоди від планування міждержавних ділових операцій. Наша компанія прагне створювати для клієнтів ефективні холдингові та торгівельні корпоративні структури. Наші спеціалісти надають комплексне обслуговування із питань реалізації та підтримки міжнародних та українських холдингових, торгових структур із врахуванням податкових та регуляторних питань (дозвільної системи для господарської діяльності, як в Україні, так і за кордоном).

Юридична фірма «Такс Терра» допомагає переглянути існуючі моделі бізнес-структур та побудувати найбільш оптимальні для клієнта бізнес-моделі.

 • надання правових висновків з питань українського оподаткування (у тому числі консультування по телефону і в письмовій формі)

Враховуючи постійну зміну податкового законодавства України, а також підходів податкових органів до тлумачення норм податкового законодавства, бізнес постійно потребує юридичних висновків незалежних спеціалістів у питаннях, пов’язаних із господарською діяльністю.

Юридична фірма «Такс Терра», спираючись на значний досвід консультування у податкових питаннях, допоможе розібратися в лабіринтах українського податкового законодавства та податкової практики, а також вкаже на можливі ризики діяльності юридичних та фізичних осіб. Найбільш часто до нашої юридичної фірми звертаються із питаннями щодо застосування норм законодавства України по податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи нерезидентів, податку на доходи фізичних осіб.

При цьому, «Такс Терра» пропонує консультації, як щодо застосування окремих норм податкового законодавства, так і щодо оподаткування окремих транзакцій, бізнес-процесів.

 • допомога підприємствам під час процедур податкових перевірок та слідчих дій

Під час проведення перевірок податкові органи вимагають надання первинної документації або інформації, яку не має право вимагати. Безпідставне перешкоджання надання даних або документів може призвести до негативних наслідків, як для підприємства в цілому, так і для директора чи головного бухгалтера особисто. Юристи, які супроводжують підприємства під час проведення перевірки податковими органами, допомагають знайти правильні шляхи виходу з ситуацій та попередити можливі негативні наслідки тих чи інших дій.

Варто пам’ятати, що на етапі проведення перевірки важливим є мінімізація ризиків донарахувань податкових зобов'язань та запобігання незаконним діям представників контролюючих органів України.

 • податкова медіація з метою врегулювання спорів, у яких беруть участь податкові органи

Застосування податкової медіації останнім часом набирає все більшої популярності у різних країнах і має всі шанси зайняти гідне місце і в Україні.

Податкова медіація – це процес переговорів між платником податків (юридичною чи фізичною особою) та уповноваженими особами податкових органів із метою досягнення взаємних результатів щодо спірних питань. Податкова медіація застосовується як в процесі податкового контролю, так і при врегулюванні поточних питань щодо оподаткування.

Тобто на сьогоднішній день медіація є альтернативним методом досудового врегулювання спорів, хоча чинне законодавство України не передбачає чіткого алгоритму проведення даного виду врегулювання. Застосування процедури медіації дозволяє платнику податків заощадити кошти і час на підготовку позовних заяв, представництво інтересів у суді та інше.

 • допомога у підготовці відповідей на запити, представлених контролюючими органами

Останнім часом платники податків в Україні отримують запити від контролюючих органів про надання інформації, як про господарські операції на підприємстві, так і про господарські операції з конкретним контрагентом, а також письмові вимоги про надання первинних документів (оригіналів чи та завірених копій). Як правильно відповідати на запити контролюючих органів? Які існують строки надання відповідей? Дані питання важливі, оскільки існує ризик, що у разі отримання некоректної відповіді, контролюючі органи проведуть на підприємстві позапланову перевірку. Підготовка коректної відповіді на запит зменшує ризик проведення перевірки, вилучення документів чи інших дій, які можуть суттєво вплинути на бізнес-процеси на підприємстві.

 • супроводження судових спорів із податковими органами, (включаючи оскарження податкових повідомлень-рішень)

Юридична фірма «Такс Терра» здійснює представництво в адміністративних спорах і готова в короткі строки підготувати справу до розгляду, розробити стратегію захисту компанії клієнта та відібрати пакет потрібних документів,

Юридична фірма «Такс Терра» пропонує представництво інтересів клієнта в податкових спорах із українськими податковими та митними органами.

Юристи юридичної фірми «Такс Терра» можуть долучитись до роботи над Вашою справою на будь-якій стадії судового процесу з метою розробки всіх можливих варіантів позиції захисту.

 • консультації щодо трансфертного ціноутворення та питань звичайних цін

Норми щодо трансфертного ціноутворення вимагають нового підходу до обґрунтування та встановлення цін. Недотримання базових вимог законодавства про ціноутворення може призвести до негативних наслідків компаній, а саме – до штрафних санкцій та спорів із податковими органами. Вчасно отримана консультація із питань трансфертного ціноутворення, проведений аудит первинної документації допоможе уникнути або суттєво зменшити податкові ризики щодо питань трансфертного ціноутворення.

 • податковий консалтинг і планування у сфері трудового законодавства та питань заробітної плати

Податкове навантаження на фонд оплати праці в Україні є високим. Саме тому на практиці, при структуруванні відносин із працівниками, менеджментом, розробки пакету компенсацій для працівників чи бонусної програми. важливо враховувати податкові норми України та угод про уникнення подвійного оподаткування. Юридична фірма «Такс Терра» обіцяє індивідуальний підхід по розробці моделі працевлаштування, найму менеджменту компанії, структурування бонусних програм, що відповідатимуть вимога податкового та трудового законодавства.

 • складання і перевірка податкових декларацій по доходам фізичних осіб (резидентів та нерезидентів)

Фізичні особи, які отримують доходи із більше, ніж одного джерела доходу (наприклад, від двох роботодавців), зобов’язані подавати річну декларацію про доходи. Складання податкових декларацій фізичними особами вимагає спеціальних знань із питань податкового та бухгалтерського обліку, оскільки кожна форма є складною і порушення щодо її заповнення може привести накладення штрафів та здійснення донарахувань.

Юридична фірма «Такс Терра» пропонує підготовку проекту декларацій та їх подачу від імені довірителя фізичної особи.

Read more...

Міжнародна торгівля

Юридична фірма «Такс Терра» звертає особливу увагу на розвиток та підтримання на належному рівні відносин між українськими бізнес-структурами та міжнародними. «Такс Терра» пропонує послуги у сфері митного права, експортно-імпортних операцій, економічних санкцій, антидемпінгових та захисні розслідувань, консультації з питань міжнародної торгівлі (зокрема, правила СОТ) та інші.

Особливу увагу приділяємо питанням мінімізації ризиків щодо застосування умов угод про уникнення подвійного оподаткуванню, оптимізації оподаткування, розробці ефективних договірних та торговельних моделей, які дозволяють уникнути ризиків, пов’язаних із торговельними трансакціями, особливо на економічно нестабільних ринках.

Read more...

Вирішення спорів

Крім спеціалізації у сфері податкових спорів юридична фірма «Такс Терра» на професійному рівні має практику у сфері цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, житлового та інших галузей права. Значну увагу приділяє процедурі банкрутства та відновлення платоспроможності клієнта, антимонопольному та конкурентному праву, стягненню заборгованості.

Зокрема надає такі послуги:

-   досудове врегулювання спорів, включаючи медіацію;

-   підготовка юридичних висновків по судовій практиці по тотожній категорії спорів;

-   підготовка стратегії захисту та представництво бізнесу в господарських, адміністративних та судах загальної юрисдикції;

-   представництво в процедурі банкрутства;

-   представництво бізнесу на стадії виконавчого провадження.

Read more...

Проблемна заборгованість

Можливість забезпечення ідей щодо нових бізнес-планів та бізнес-проектів за допомогою Due Diligence стала цілком реальною. Це поняття є популярним на ринку правових послуг, наша мета – зробити його зрозумілим, доступним та корисним для Вас. «Такс Терра» готова сприяти Вам у прийняті зважених та правильних рішень для розвитку Вашого бізнесу і реалізації нових стратегічних планів.

Для розуміння справжнього рівня ризику у випадку виходу на нові ринки та укладення угод, компаніям необхідна комплексна фінансова та юридична інформація про потенційний об’єкт інвестування чи у випадку залучення позикових коштів.

Due diligence, як правило, необхідний або бажаний у випадку:

 • купівлі/продажу бізнесу, в т.ч. інвестиції в зарубіжні компанії;
 • реструктуризації підприємства;
 • надання доказів фінансової спроможності іноземному партнеру або інвестору;
 • перевірка надійності і платоспроможності свого контрагента;
 • створення спільного підприємства.

В підсумку Due diligence клієнти отримують адекватну інформацію про об’єкт інвестування, включаючи визначення інвестиційних, фінансових, податкових і юридичних ризиків, формулювання незалежної оцінки об’єкта інвестування, детальне дослідження діяльності компанії, фінансово стану та позиціонування на ринку.

ЮФ «Такс Терра» пропонує наступні послуги по проведенню юридичної, податкової та фінансової експертизи («Due Diligence»):

Юридичну експертизу («Legal Due Diligence»)

Юридичну експертизу в більшості випадках визначають як певну послідовність ретельних дій, що здійснюються професіоналами щодо перевірки відповідності документів, як у цілому, так і окремих частин, чинному законодавству, а також цілям які переслідувалися під час підписання документів.

Проведення юридичної експертизи на високому рівні дозволяє нам вберегти Клієнта від небажаних для нього наслідків у випадку підписання будь-якого документу. Правильні висновки юридичної експертизи допоможуть Вам прийняти вигідні рішення у процесі розвитку Вашого бізнесу, а також виявити правові уже існуючі, або ті, що можуть виникнути в майбутньому внаслідок укладання будь-якої угоди.

Юридична експертиза проводиться з метою аналізу наступних аспектів:

 • юридичних аспектів діяльності компанії, включаючи корпоративну історію компанії (наприклад, законність приватизації, процедури реєстрації, продажу часток/акцій);
 • ризиків, пов’язаних із майбутніми та діючими контрактами;
 • умов дотримання трудового законодавства;
 • умов дотримання вимог дозвільного характеру, ліцензування, а також інших юридичних питань.

Фінансова експертиза («Financial Due Diligence»)

Бізнес-рішення вимагають чіткої орієнтації та знань про фінансовий стан Вашої компанії або тієї, яку Ви плануєте придбати, виразного уявлення про об’єкт майбутнього інвестування. Фінансова експертиза це процес дослідження економічних аспектів спірних питань в бухгалтерській та фінансовій сфері компанії. У випадку, якщо Ви хочете перевірити реальний фінансовий стан організації, перевірити майбутній договір на фінансові ризики, інвестувати в новий цікавий об’єкт – «Такс Терра» готова забезпечити:

 • оцінку фінансового стану об’єкта інвестування з перевіркою всіх активів і зобов’язань, їх реальної оцінки;
 • своєчасне виявлення критичних ризиків для угоди;
 • визначення найбільш важливих фінансових індикаторів, таких як: нормалізований операційний прибуток (EBITDA), нормалізований чистий робочий капітал і чистий борг;
 • відповідність даних Інформаційних Меморандумів фінансовій звітності і інформації для підвищення довіри до даної інформації;
 • гарантій, які вимагаються від продавця, і питань, які необхідно вирішити в ході переговорів, відобразити в договорі купівлі-продажу із відповідним коригуванням фінальної вартості;
 • питань, які необхідно вирішити після угоди для успішної інтеграції;
 • оптимального структурування угод.

Податкова експертиза («Tax Due Diligence»)

Податкова експертиза – це дослідження поточних і майбутніх податкових зобов'язань компанії. Це один з аспектів потрібної обачності у нових бізнес-проектах. Робота юристів юридичної фірми включає в себе перевірку потенційних ризиків і можливостей, структурування і питання фінансування з юридичної і податкової точки зору правових угод та рекомендацій щодо належних податкових гарантій.

Податкова експертиза дає можливість прослідкувати:

 • відповідність податкової політики компанії вимогам податкового законодавства і практики адміністрування податків;
 • перевірити поточний стан розрахунків компанії з держбюджетом по податковим зобов’язанням;
 • встановити ризики, пов’язані із поточними або потенційними судовими спорами компанії із податковими/митними органами або Пенсійним фондом;

визначати податкові ризики, пов’язані із виконанням зобов’язань по поточним контрактам, договорам позики.

Read more...