Корпоративне право

 • Супровід створення оптимальної структури ведення бізнесу в Україні

«Такс Терра» пропонує широкий спектр послуг – від заснування компанії в Україні до реструктуризації міжнародної групи компаній.

Даний напрямок спрямований на розробку, аналіз та вибір найбільш оптимальної організаційно-правової форми та структури для ведення бізнесу, з урахуванням виду бізнесу, його цілей та можливостей.

«Такс Терра» пропонує клієнтам наступні послуги:

 • Розробку системи корпоративного управління з метою захисту прав власників бізнесу;
 • Розробку установчих документів компанії в Україні із урахуванням цілей і специфіки її діяльності;
 • Вибір оптимальної системи оподаткування (загальна чи спрощена система відповідно до вимог чинного законодавства України);
 • Юридична експертиза і надання консультацій щодо реструктуризації вже існуючої корпоративної структури (внесення змін до статутних документів, зміну розміру статутного капіталу, найменування, місцезнаходження, переобрання органів управління, відкриття і закриття філій та представництв);
 • Супровід створення та реєстрації юридичних осіб: акціонерних товариства, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів, холдингів, громадських та благодійних організацій, та ін.).
 • Ліквідація юридичних осіб: акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, кооперативів, холдингів, громадських та благодійних організацій.
 • Супровід проведення зборів учасників з подальшим внесенням змін до статутних документів та державної реєстрації змін

Процес проведення чергових та позачергових зборів учасників, порядок його проведення, представництво на таких зборах вимагає належного юридичного контролю. Неналежне ведення протоколу зборів, не включення до реєстру учасників зборів та інші порушення у подальшому приводять до ризиків корпоративних спорів, укладення невигідних для компанії угод, рейдерських захоплень.

«Такс Терра» здійснює юридичний аналіз, а також складання та внесення змін до статутних документів компанії з метою найшвидшого та найоптимальнішого реагування на зміни законодавства та інтереси власників компанії.

 • Документальний та організаційний супровід процедур реорганізації, ліквідації, банкрутства підприємства

Процес реструктуризації відбувається шляхом приєднання, поділу, виділу або злиття. Також може здійснюватися цілий ряд реорганізаційних заходів з метою виведення компанії з кризової ситуації і подальшого розвитку бізнесу.

Реструктуризація бізнесу може включати в себе вдосконалення системи управління, фінансово-економічної політики, операційної діяльності, системи маркетингу та менеджменту. Даний процес здійснюється шляхом:

 • Юридичного аналізу процедури реорганізації;
 • Аналізу і розробки моделей приєднання, поділу, виділу або злиття бізнесу, розробка оптимальних моделей та аналіз всіх можливих ризиків у процесі їх реалізації;
 • Юридичний супровід обговорення та укладення договорів та інших необхідних документів із приєднання, поділу, виділу або злиття підприємств.

У випадку банкрутства компанії, з метою забезпечення її інтересів та збереження хороших договірних відносин та її репутації, дана процедура здійснюється шляхом надання юридичного супроводуд процедури банкрутства компанії (розпорядження майном боржника, мирова угода, санація, ліквідація).

 • Розробка стратегії захисту власників бізнесу

Стратегію захисту бізнесу юридична фірма «Такс Терра» пропонує здійснювати із врахуванням усіх законних методів. Найпоширенішою формою корпоративних війн є одночасне відкриття «двох фронтів» - незаконні дії проти компанії та проти власника. Саме тому, доцільною є розробка моделі захисту бізнесу від кримінального, податкового та господарсько-цивільного переслідування. Розробка моделей захисту включає в себе аналіз змін в законодавстві, належного контролю над компанією, входження та виходу із бізнесу, неструктурованості активів, належності договірної роботи та ведення документації.

Захист бізнесу юридчна фірма здійснює шляхом аналізу та реалізації можливостей:

 • Обмеження номінального власника активу вчиняти відносно активів певні дії (відчуження, обтяження й т.п.), чи мінімізації ризиків таких дій;
 • Контролю ключових документів;
 • Мінімізація спадкових, сімейних ризиків номінального власника;
 • Захист від рейдерських захоплень та протиправних дій органів державної влади.